Meditatie

Hoe spiritueel het wellicht ook in de oren klinkt, meditatie betekent in feite niets anders dan ‘bekend raken met’. En dat is ook precies wat er gebeurt: door te mediteren raken we bekend met onze eigen gevoelens, gedachten en de daaruit volgende keuzes en gedragingen.

Door even volledig zintuigelijk af te sluiten van de buitenwereld, wordt het mogelijk de stilte en sereniteit van onze innerlijke wereld te ervaren. Dit is een heel belangrijke eerste stap naar herstel, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.

Mediteren is niet moeilijk en hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Enkele minuten per dag is vaak al genoeg om tot nieuwe inzichten te komen. We helpen je daar graag bij op weg.