Bij deze extractie methode, waarnaar vaak wordt gerefereerd als ‘alcohol extractie’, wordt de cannabis eerst in een bad met een oplosmiddel (‘solvent’) gelegd. Dit solvent moet worden verdampt om het extract te kunnen gebruiken. Omdat het verdampen bij een temperatuur van 60-80 graden Celsius gebeurt, vindt er decarboxylatie plaats: CBDa wordt hierbij omgezet in CBD. Hoe langer er wordt verhit, des te groter ook de kans dat terpenen uit het extract verdampen.

Een voordeel van alcohol extractie is dat er een geconcentreerd extract op redelijk eenvoudige wijze thuis kan worden gemaakt. Een nadeel is het risico op ontploffing en brandgevaar. Ook kan er residue in het eindproduct achterblijven en kan zo kankerverwekkende stoffen bevatten. De moeilijkheid bij DIY extractie ligt in het net genoeg verdampen van het solvent om geen residue meer in het product te hebben. Hoe geconcentreerder een extractie echter wordt, hoe moeilijker het wordt om residue te verwijderen. Dit wordt ‘heavy fraction’ genoemd: solventen hebben vaak een hoog kookpunt.

Werkwijze:
Op YouTube zijn enorm veel DIY filmpjes te zien, waarbij de werkwijze nogal onderlinge verschillen tonen. In hoofdzaak worden echter steeds dezelfde stappen gemaakt:

  1. Cannabis overgieten met een oplosmiddel
  2. De cannabis even laten ‘weken’
  3. Het mengsel filteren
  4. Het oplosmiddel laten verdampen