Verschil CBD en THC

CBD en THC vertonen qua moleculaire structuur veel overeenkomsten. Toch zijn er ook een aantal duidelijke verschillen tussen deze twee cannabinoïden:

 

CBD THC
·  activeert CB2 en remt CB1

·  is niet psycho-actief*

·  onderdrukt psycho-actieve bijwerking van THC

·  maakt onverschillig voor pijn

·  vermindert angst

·  voedingssupplement én medicijn

·  staat niet in de opium wet **

·    activeert CB1

·    is psycho-actief*

·    maakt high of stoned bij hoge doses

·    werkt pijnstillend

·    kan angsten versterken en psychoses uitlokken

·    medicinale cannabis en ‘wiet’

·    staat in de opiumwet**

 

Interactie tussen CBD en THC

Zowel CBD als THC worden afgebroken in de lever door dezelfde soort enzymen. Deze ‘samenloop’ maakt dat THC minder snel kan worden afgebroken. Hierdoor neemt de concentratie van THC in de hersenen toe, versterken sommige effecten van THC en houdt het effect langer aan. Echter, het moment van inname, de verhouding CBD/THC en de dosering spelen hierin een (complexe!) rol. Wanneer CBD vóóraf aan THC wordt ingenomen, zullen de psychoactieve bijwerkingen normaal gezien worden versterkt. Gelijktijdige inname zou leiden tot een vermindering van het psychoactieve effect. De anti-psychoactieve werking van CBD wordt echter vooral merkbaar wanneer het ongeveer één uur ná inname van THC wordt toegediend. Ook de dosering is belangrijk: wordt CBD in hoge dosering genomen en in hogere verhouding tot THC, zal het psychoactieve effect worden gedempt.

CBD heeft een aantal effecten op de werking van THC:

  • Dempt psychoactieve werking
  • Vermindert risico op psychose
  • Vermindert toegenomen eetlust
  • Verbetert verminderde cognitie
  • Minder irritatie vd luchtwegen bij inhalatie
  • Verbetert opname en verdeling in het lichaam
  • Versterkt het spierverslappend effect
  • Maakt hogere dosering THC mogelijk